“De levensverhalen en wijsheid van ouderen raken mij enorm”

Rukize Kesmer is heel dankbaar voor haar werk als wijkcoach in Culemborg. “Ik ben het eerste aanspreekpunt voor ouderen. Als ik aanwezig ben in de wijken, raak ik regelmatig met ze in gesprek. Ook sturen samenwerkingspartners ouderen aan ons door. Ik bied waar nodig laagdrempelige ondersteuning op maat en werk het liefst preventief. Denk aan het aanvragen van een financiële tegemoetkomingen, het inzetten van een vrijwilliger of het leggen van contacten.” 

tekst en foto: Milou Oomens

Rukize Kesmer

Divers

Het werk van een wijkcoach is veelzijdig, blijkt uit wat Rukize Kesmer allemaal opsomt als ik haar vraag naar haar werk. “Ouderen hebben verschillende vragen waar ik ze graag mee help. Ze voelen zich eenzaam, hebben hulp nodig bij het doornemen van hun post of met hun computer/telefoon, zitten financieel krap of hebben praktische hulp nodig zoals iemand die een boodschap voor ze doet of het onkruid uit de tuin haalt. Anderen zijn iemand verloren en hebben behoefte aan emotionele steun of zijn op zoek naar zingeving en willen praten over levensvragen. Ik kijk altijd hoe ik iemand het beste kan helpen, vanuit de situatie van die persoon.”

Steun

“Als ik ouderen kan ondersteunen met iets kleins, geeft dit mij veel voldoening. Ik probeer echt contact te maken, bied een luisterend oor en vraag door tot ik precies weet waar iemand behoefte aan heeft. Mensen die eenzaam zijn breng ik in contact met elkaar, stimuleer ik om naar ontmoetingsplekken te gaan of mee te doen aan activiteiten. Ik weet wat er op financieel gebied aan hulp is zoals de Doe Mee(r) regeling van de gemeente, een financiële tegemoetkoming voor ouderen met een smalle beurs. Of ik breng iemand in contact met de Formulierenbrigade, Schuldhulpmaatje of de mantelzorgconsulent. Als er extra ondersteuning nodig is kijken we samen naar de mogelijkheden en leg ik de juiste contacten met andere organisaties of vrijwilligers.”

“Zo ondersteunde ik een ouder echtpaar, zij behoren tot een trotse generatie ouderen die niet snel om hulp zal vragen. Zij waren dan ook niet op de hoogte van de rechten die zij hadden op voorzieningen. Ik heb ze op weg geholpen. Laatst kwam ik ze weer tegen en zeiden ze ‘Wij zijn erg dankbaar voor jouw ondersteuning, zonder jou waren wij nooit zo ver gekomen’. Het is heel dankbaar werk.”

Samenwerken

Rukize werkt met heel veel partijen samen en weet dus precies welke ondersteuning er in Culemborg te vinden is. “Ik schuif regelmatig aan bij het multidisciplinair overleg met huisartsen en praktijkondersteuners en werk ik nauw samen met het Sociaal Wijkteam, Kleurrijk Wonen, Seniorencollectief, Team van de buurt en Culemborgers helpen elkaar. Ook ben ik betrokken bij een project in samenwerking met stichting Oase, de Turkse en Marokkaanse moskee om voorlichting te geven aan diverse culturen. Dit jaar organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten over dementie.”

Migrantenouderen

“Als wijkcoach kom ik ouderen tegen in alle diversiteit. Al hun verschillende levensverhalen en wijsheid raken mij enorm. Met name migrantenouderen zijn kwetsbaar. Ze ervaren vaak een gevoel dat ze er niet bij horen, hebben een slechtere gezondheid en lage sociaaleconomische status. Sommige leven nog steeds met het idee dat ze voorgoed terugkeren naar hun land van herkomst en zijn niet voorbereid om oud te worden in Culemborg. Door de jaren heen zijn ze familie en vrienden verloren en eenzaam geworden. Ze zijn niet op de hoogte van voorzieningen (of vinden die te ingewikkeld) en natuurlijk speelt de taalbarrière ook een rol. Wat erg belangrijk is om te beseffen is dat de groep migrantenouderen met dementie naar verwachting binnen 10 jaar verdubbeld.”

Mantelzorg van diverse culturen

“Veel kinderen van de eerste generatie migrantenouderen zijn mantelzorger. Zij zijn alles voor hun ouders. Via het project ‘mantelzorg van diverse culturen’ (i.s.m. met Oase en de sleutelfiguren van de Turkse en de Marokkaanse moskee) hebben wij hun zichtbaar gemaakt.

Velen van hen hebben de voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei thema’s gevolgd. Hier zijn wij nog lang niet klaar mee, want doordat veel van deze mantelzorgers het verrichten van mantelzorg als plicht zien vanwege de traditie gebonden opvattingen, vormen zij zelf ook een risico om de kwetsbaren van de toekomst te worden. Wij willen dan ook meer investeren in deze doelgroep, om zo preventief te werken en bewustwording op gang te brengen.”

Zorgen

“Ik maak me weleens zorgen over onze ouderen. Het ontbreken van digitale vaardigheden wordt steeds lastiger als het gaat om zaken regelen, maar ook het hebben van contact in coronatijd. Ik ervaar dat er veel weerstand onder ouderen is om hierin de eerste stap te zetten. Eigenlijk is er nog een voortraject nodig om ze te stimuleren mee te doen aan een verandering die ze jaren voor zich uit hebben geschoven.

Ik maak me ook zorgen dat ouderen steeds langer thuis wonen. Dat vraagt veel van maatschappelijke organisaties. Als een intensieve samenwerking ontbreekt, ben ik bang dat nog meer ouderen aan hun lot overgelaten worden. Ik hoop dat er in deze coronatijd snel weer ontmoetingen mogelijk zijn, ouderen het ‘normale’ leven weer kunnen oppakken en vervoer geen drempel zal zijn om ergens naartoe te kunnen.”

Wil je nieuwe mensen leren kennen, een buurtinitiatief starten, gaat het niet zo goed met jezelf of maak je je zorgen om iemand die je kent? De wijkcoach is er voor jou. Neem eens contact op met de wijkcoaches van ElkWelzijn.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten