ElkWelzijn leert van jou

42% van de jongeren zegt: Voor het jongerenwerk moet je bij ElkWelzijn zijn!

Een van onze thema’s is “Leren en ontwikkelen”. Dat geldt voor individuen, maar ook voor een organisatie. Een organisatie, dat is een groep mensen die samen werkt aan een doel. Zoals ElkWelzijn. Het werk dat wij doen, sociaal werk of welzijnswerk, is altijd in beweging en altijd in ontwikkeling. Daarom willen we contact hebben en houden met mensen, goed luisteren naar wat zij vinden van ons werk en wat zij nodig hebben van ons.

pexels-shvets-production-7176026

Culemborg verder brengen

Wij willen mensen in Culemborg echt verder brengen. Natuurlijk op een manier die past bij waar wij goed in zijn: in het dagelijks leven naast mensen staan, verbinden, in beweging brengen, meedenken, op gang helpen, ondersteunen, aanjagen en weer loslaten waar iemand het zelf kan. Voor een half brood, gitaarles of een nieuwe tv moet je niet bij ElkWelzijn zijn.

Laagje dieper

We vragen in de praktijk natuurlijk hoe mensen het contact ervaren. Maar we willen een laagje dieper, en daarom zijn we in 2021 gestart met onderzoek door middel van vragenlijsten. We bevragen onze vrijwilligers, mensen die individuele ondersteuning ontvangen, jongeren, samenwerkingspartners en mensen die betrokken zijn bij een activiteit.

We vragen hoe mensen de medewerker ervaren, wat ze van de bereikbaarheid vinden en welk effect het contact en de ondersteuning op hen heeft. Iedereen kan de vragen anoniem invullen. De resultaten gebruiken we om met elkaar te bespreken wat goed gaat en wat beter kan.

Feedback van jongeren

Onlangs hebben we een maand lang intensief vragenlijsten afgenomen. We kregen een heleboel reacties van jongeren over hun contact met het jongerenwerk.

Wat zijn we blij met alle positieve feedback! 83% van de jongeren geeft het jongerenwerk een 8 of hoger. Het meest positief zijn de jongeren over de jongerenwerker. Bijna 90% van hen is het eens of zeer eens met de stellingen: ‘De jongerenwerker denkt met mij mee’, ‘de jongerenwerker ondersteunt mij’ en ‘ik kan met vragen, wensen en problemen bij de jongerenwerker terecht’.

Sommige dingen kunnen beter. Zo weten nog niet alle jongeren waarvoor ze bij het jongerenwerk terecht kunnen. Met de jongeren zal over een tijdje een gesprek plaatsvinden om de resultaten met hen te delen. Misschien hebben ze nog meer goede verbetersuggesties.

Resultaten gebruiken om verschil te maken

We gebruiken de onderzoeken ook in onze rapportages, bijvoorbeeld om de gemeente te informeren. Wat we er ook mee doen, we zorgen dat het niet tot individuele mensen te herleiden is. Tenzij iemand zelf heeft aangegeven graag in gesprek te willen gaan.

Heb je ook feedback, vragen of verbetersuggesties voor ElkWelzijn? Hier staan we altijd open voor. Laat een review achter, mail naar info@elkwelzijn.nl of bel 0345-51 52 27.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bekijk onze andere berichten

Geef zin aan je bestaan van senior

“Met pensioen gaan betekent een verandering in je leven, waar je zelf een zingeving voor moet vinden.” Aan het woord zijn Gyan Akveld en Loes