Hoe kom jij rond van je geld?

Wat wordt alles duur, hoe vaak hoor je dat niet. Nikki Beeren (24) wil mensen een plek bieden, waar ze veilig met elkaar kunnen praten over hoe je tegen problemen aanloopt of juist wel rond komt. Met hulp van de wijkcoaches van ElkWelzijn is haar idee omgesmeed tot een concreet project: het geldpraat café. Onder het genot van een kopje koffie of thee praten over geld, schulden en bestedingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 april van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek.

Tekst: Jan Heijink; Foto: Karin van de Kar

NikkiELK-7839x[327]

Praten over en leren van ervaringen

Nikki Beeren (24) de initiatieflegger is geboren en woont in Culemborg. Nikki geeft aan wat het geld praatcafé moet worden en voor wie het bedoeld is. “Zeker de laatste tijd wordt alles schrikbarend snel duurder. Het kan niet anders of veel inwoners van Culemborg zullen dat voelen. Het gaat erom dat mensen vanuit allerlei achtergronden met elkaar ervaringen uitwisselen en zo spanning kwijt kunnen of leerpuntjes opsteken. Het is voor iedereen die zich aangesproken voelt, man of vrouw, jong en oud, met een westerse of niet-westerse achtergrond. Het idee van een café zit erin dat mensen elkaar ontmoeten en ongedwongen in gesprek gaan bij een gratis kopje koffie of thee.” Met een koekje? Nikki: “Dat moeten we nog even zien te regelen.” Het is duidelijk dat Nikki goed weet waar ze over praat en wat ze wil bereiken. Het plan is dan ook niet van vandaag of gisteren. “Zeker niet, ik loop al vanaf mijn 18de jaar met een idee als dit in mijn achterhoofd.”

Papieren wetten en regelingen en echte mensen

Het idee was eerst nog niet concreet. “Met mijn moeder, die actief is op maatschappelijk gebied, had ik het erover. We deden beide vrijwilligerswerk bij de Formulierenbrigade. Ik wil graag een koppeling maken tussen de maatschappelijke activiteiten en intermenselijk contact. De wetten en regels van boven en de mens die zich moet zien te redden. Een praatcafé met een belangrijk onderwerp, past daar goed in. In de jaren van corona was een praatcafé beginnen niet aan de orde. Nu moet het kunnen slagen.”
Sinds bijna een jaar loopt Nikki stage bij ElkWelzijn. Met het enthousiasme en de deskundigheid van de wijkcoaches is haar idee omgesmeed tot een concreet project. “We hebben breed gebrainstormd over wat en hoe. Niet alleen met ElkWelzijn, maar ook met SchuldHulpMaatje Culemborg, de Formulierenbrigade, bibliotheek, de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente, met mensen van het Leerhuis en van de sociale wijkteams. Bij de gemeente Culemborg zitten top mensen op dit terrein. Zo hebben we een subsidie van de gemeente gekregen via het Initiatievenloket. Voor alle duidelijkheid, het geldpraat café is geen project van ElkWelzijn, maar staat op zichzelf.”

Startbijeenkomst 4 april

Op dinsdag 4 april starten we beneden in de bibliotheek. Er is een infomarkt, waar diverse professionals en vrijwilligers zich presenteren. Denk aan ElkWelzijn, de sociale wijkteams, de gemeente met deskundigen van de Schuldhulpverlening en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Vanaf dan is het geldpraat café elke dinsdagochtend open. Bovendien zal er maandelijks op de woensdagavond een thema bijeenkomst zijn met steeds wisselende onderwerpen en een deskundige inleider. Denk aan experts over energieregelingen en -besparingen, een budgetcoach over het huishoudelijk budget of aan iemand met tips voor uitjes/leuke vakanties, ook voor kinderen en voor weinig geld.

Mond-tot-mond-reclame

Er zullen in het café steeds één of twee mensen van het project aanwezig zijn, die zo nodig de gesprekken op gang brengen of richting geven. “We hopen op den duur bijeenkomsten van 20 tot max 25 deelnemers te bereiken. Deels bestaande uit vaste deelnemers, die geregeld komen en deelnemers die één of twee keer meedoen. In het begin zullen er misschien nog weinig deelnemers zijn. We gaan niet direct bij de pakken neerzitten. Het moet ook gaan lopen door mond-tot-mond-reclame. We gaan in het café niet werken volgens een vaste werkmethode. We gaan zien hoe het loopt, ‘Go with the flow’.”

Praktische info

Dinsdagochtend 4 april start het geldpraat café met een infomarkt van 10.30 tot 12.00 uur, daarna elke dinsdagochtend zelfde tijd. De eerste thema-avond is woensdag 26 april om 19.00 uur en daarna elke laatste woensdagavond van de maand zelfde tijd. 
Bibliotheek, Herenstraat 29 Culemborg.

Nikki Beeren is in 1999 in Culemborg geboren. Zij heeft op Lek&Linge en KWC gezeten, maar geen diploma behaald. Dit door fysieke omstandigheden, maar ook het schoolsysteem paste niet bij haar. Via aangepaste opleidingen en stage, onder andere bij de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Culemborg, heeft ze toch toelatingsexamen kunnen doen voor het HBO. Momenteel studeert zij in het tweede jaar van de 4-jarige bachelor opleiding sociaal-juridische dienstverlening van de Hogeschool Utrecht. De koppeling van het welzijnsdomein in deze opleiding, is wat Nikki juist zoekt. Dit leerjaar loopt ze deeltijdstage bij ElkWelzijn.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten