“Ik help statushouders een volwaardige positie in onze samenleving te krijgen”

Als statushouders in Culemborg komen wonen, krijgen zij hulp bij het ontdekken van hun leefomgeving. Wijkcoach Ahmed Bensaddik hoopt er hiermee voor te zorgen dat zij een volwaardige, productieve inwoner van onze stad worden. “Dat betekent dat hij/zij zelf de weg vindt naar instanties, kennis heeft van de buurt en weet hoe een positieve bijdrage te leveren aan de (lokale) samenleving.”

 

Achmed Ben Saddik-030_1_hori

Het is volgens Ahmed hard nodig om statushouders te begeleiden. “Het gaat toch om mensen uit andere landen met andere culturen. Daarbij spreken ze vaak de taal niet. Bij ElkWelzijn werken we cultuursensitief. Dat betekent dat we eventuele cultuurverschillen of een taalbarrière snel kunnen signaleren. Ook zijn wij de brug naar reguliere welzijnsondersteuning. We zijn actief in de wijk, staan dichtbij de mensen, zien en horen wat er speelt. We hebben overzicht van de diverse welzijnsactiviteiten en initiatieven en kennen de sociale kaart. Met deze kennis kunnen we een hoop ongewenste situaties voorkomen en statushouders helpen om zelfredzaam te worden.”

Een nieuw bestaan opbouwen

De statushouders die Ahmed via het project ‘Leefomgeving ontdekken’ begeleidt, hebben zich na 1 januari 2022 in Culemborg gevestigd. “Het zijn bijna allemaal hervestigers van 18 jaar of ouder. Hervestigers zijn vaak vluchtelingen uit buitenlandse kampen die door het UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, worden geselecteerd om ergens een nieuw bestaan op te bouwen. Kwetsbare vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar eigen land en ook niet kunnen blijven in het land van opvang. Zij hoeven bij aankomst in Culemborg geen asielprocedure meer te doorlopen.”

Maatschappelijke begeleiding

De statushouders krijgen maatschappelijke begeleiding van verschillende organisaties. Sociom biedt hen praktische hulp, denk aan allerlei zaken rondom de huisvesting, het afsluiten van verzekeringen, inschrijven bij medische instanties en juridische hulp als dat nodig is. ElkWelzijn biedt begeleiding bij het ontdekken van de leefomgeving. Bijvoorbeeld kennismaken met de lokale voorzieningen in de stad zoals sport, welzijnsactiviteiten, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. Daarnaast krijgt de statushouder informatie/voorlichting over de Nederlandse samenleving en onze regels en gebruiken.

Behoefte van de statushouder staat centraal

Allereerst gaat de wijkcoach in gesprek met de statushouder en kijkt naar zijn behoefte. Ahmed: “Daar zoek ik vervolgens een bijpassende vrijwilliger bij. De vrijwilliger neemt de statushouder mee op pad, ze gaan onder andere op bezoek bij vrijwilligersorganisaties, sport- en cultuurorganisaties, het Leerhuis, de bibliotheek. Daarnaast geeft de vrijwilliger uitleg over hoe dingen werken in Nederland, zoals het openbaar vervoer, afvalscheiding en verwachtingen van de buurt. En waar de statushouder verder behoefte aan heeft.”

Vrijwilligers doen geweldig werk

De vrijwilligers begeleiden de statushouder zo’n 1 tot 1,5 uur per week. Ahmed is trots op hun inzet. “Onze vrijwilligers doen geweldig werk. Zo zijn er talloze voorbeelden waarbij de ondersteuning van de vrijwilliger zeer zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het leren van de Nederlandse taal binnen een korte tijd, het leren fietsen of een sociaal netwerk opbouwen in je nieuwe omgeving. Ondanks dat het niet altijd makkelijk is vanwege de cultuurverschillen en taalbarrière. Gelukkig kan ik de vrijwilligers daarin goed ondersteunen zodat de communicatie soepel verloopt.”

Tot ze zelfredzaam zijn

De begeleiding kent geen vaste duur. “Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de statushouder hoe lang begeleiding nodig is,” vertelt Ahmed. “Meestal zijn ze na 1 tot 1,5 jaar in staat om eigen zaken te regelen. Ik hou tijdens deze periode vinger aan de pols of alles goed gaat en werk daarbij samen met de inburgeringsconsulent en ketenpartners. Ik ben er trots op dat we samen kunnen bijdragen aan het ondersteunen van de statushouders om zelfredzaam te worden en te participeren in de Nederlandse samenleving,” besluit Ahmed het interview.

Ben je benieuwd of het begeleiden van een statushouder iets voor jou is? Neem contact op met Ahmed Bensaddik: 06-23 54 33 20 of abensaddik@elkwelzijn.nl 

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Nachtvoetbal tijdens de ramadan

Zo’n 80 tot 110 jongeren komen tijdens de ramadan op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag rond middernacht naar sporthal Interweij voor een partijtje zaalvoetbal. Het