Hulp bij rondkomen

Veel inwoners van Culemborg leven in armoede en/of hebben schulden. Kunnen rondkomen betekent rust, stabiliteit en ruimte voor opgroeien, leren, meedoen en ontmoeten. Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf en een ander zorgen.

Praten over geldzorgen, dat doet niemand graag. Toch komt het heel erg veel voor dat mensen moeite hebben met rondkomen. Het is geen schande. Gelukkig zijn er allerlei regelingen en helpen de wijkcoach en de formulierenbrigade je op weg!

ElkWelzijn is onderdeel van het beleidstraject ‘Rondkomen’ in Culemborg waarbij we gericht in samenwerking aan dit vraagstuk werken.

Doe Mee(r) Regeling

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd en heb je weinig geld voor iets extra’s? Een kop koffie buiten de deur, een uitje, of  telefonie, internet, tv? Misschien kun je aanspraak maken op een bijdrage van de Doe Mee(r) regeling. Bekijk de voorwaarden van de Doe Mee(r) Regeling

Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Een gebrek aan financiële middelen ontneemt ruim 1 miljoen Nederlanders de kans om mee te doen aan sport of creatieve activiteiten.

Kan jij het niet betalen om zelf, of je kinderen, te laten sporten of meedoen aan muziek of dans? Dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds of Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een muziekinstrument. Aanvragen kan via gemeente Culemborg of via de wijkcoaches en jongerenwerkers van ElkWelzijn. Zo werkt het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Schoolspullenpas

De overgang van groep 8 naar de middelbare brengt extra kosten met zich mee. Denk aan het aanschaffen van schoolspullen zoals kaftpapier, schriften, passer, agenda, sportkleding. Voor ouders met weinig financiële draagkracht is dat een hele opgave. Om deze ouders een handje te helpen, heeft de landelijke stichting Armoedefonds ‘de schoolpassen’ in het leven geroepen. Deze passen hebben een waarde van 50 euro en kunnen ouders gebruiken om schoolspullen van te kopen. ElkWelzijn en Schuldhulpmaatje hebben in 2021 50 schoolpassen aangevraagd en in overleg met alle basisscholen in Culemborg verspreid. Er kwamen enthousiaste reacties op dit initiatief. ElkWelzijn zet zich in om de schoolpassen ook de komende jaren aan te kunnen bieden.

Kortingsregeling sportscholen

Het Leerhuis heeft samen met Gemeente Culemborg een regeling afgesproken met sportscholen Healthcenter Culemborg en Gunther’s Family Fit. Daardoor kunnen volwassen inwoners van Culemborg met een minimuminkomen met korting sporten. je kunt de aanvraag indienen bij het Leerhuis of de afdeling Minima van de gemeente Culemborg.

Meer info of hulp bij aanvragen

Formulierenbrigade

Heb je vragen of zorgen over geld? Praat erover, je bent niet de enige! Vraag op tijd om hulp. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen je graag. Zo zijn zij bijvoorbeeld op de hoogte van regelingen om je inkomen aan te vullen. En ze weten waar je terecht kan, als er meer hulp nodig is. Meer informatie over de Formulierenbrigade.

De wijkcoach

De wijkcoaches helpen je graag op weg of brengen je in contact met de juiste instanties. Naar de contactgegevens.