Hulp bij rondkomen

Veel inwoners van Culemborg leven in armoede en/of hebben schulden. Kunnen rondkomen betekent rust, stabiliteit en ruimte voor opgroeien, leren, meedoen en ontmoeten. Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf en een ander zorgen.

ElkWelzijn is onderdeel van het beleidstraject ‘Rondkomen’ in Culemborg waarbij we gericht in samenwerking aan dit vraagstuk werken.

Doe Mee(r) Regeling

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd en heb je weinig geld voor iets extra’s? Een kop koffie buiten de deur, een uitje, of  telefonie, internet, tv? Misschien kun je aanspraak maken op een bijdrage van de Doe Mee(r) regeling. Bekijk de voorwaarden van de Doe Mee(r) Regeling

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ouders die het niet kunnen betalen om hun kinderen te laten sporten of meedoen aan muziek of dans, kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een muziekinstrument. Aanvagen kan via gemeente Culemborg of via de wijkcoaches en jongerenwerkers van ElkWelzijn. Zo werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Mantelzorgcompliment

Als waardering voor de inzet van mantelzorgers reikt de gemeente Culemborg elk jaar het mantelzorgcompliment uit, een bedrag van €125,- dat vrij te besteden is door de mantelzorger. Het compliment is bedoeld voor mensen die langdurig en (soms zeer) intensief zorgen voor iemand uit hun sociale omgeving. Kom ik in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?

Schoolspullenpas

De overgang van groep 8 naar de middelbare brengt extra kosten met zich mee. Denk aan het aanschaffen van schoolspullen zoals kaftpapier, schriften, passer, agenda, sportkleding. Voor ouders met weinig financiële draagkracht is dat een hele opgave. Om deze ouders een handje te helpen, heeft de landelijke stichting Armoedefonds ‘de schoolpassen’ in het leven geroepen. Deze passen hebben een waarde van 50 euro en kunnen ouders gebruiken om schoolspullen van te kopen. ElkWelzijn en Schuldhulpmaatje hebben in 2021 50 schoolpassen aangevraagd en in overleg met alle basisscholen in Culemborg verspreid. Er kwamen enthousiaste reacties op dit initiatief. ElkWelzijn zet zich in om de schoolpassen ook de komende jaren aan te kunnen bieden.

Kortingsregeling sportscholen

Het Leerhuis heeft samen met Gemeente Culemborg een regeling afgesproken met sportscholen Healthcenter Culemborg en Gunther’s Family Fit. Daardoor kunnen volwassen inwoners van Culemborg met een minimuminkomen met korting sporten. je kunt de aanvraag indienen bij het Leerhuis of de afdeling Minima van de gemeente Culemborg.

Meer info of hulp bij aanvragen

Formulierenbrigade

Er zijn tientallen regelingen om je inkomen aan te vullen. Veel mensen maken daar geen gebruik van. Geldt dat ook voor jou? Vrijwilligers van de formulierenbrigade weten waar je recht op hebt en helpen je met de aanvragen. Kom langs op een van de inloopspreekuren of maak een afspraak voor een thuisbezoek. Meer informatie over de Formulierenbrigade

De wijkcoach

De wijkcoaches helpen je graag op weg of brengen je in contact met de juiste instanties. Naar de contactgegevens.