Raad van Toezicht: “In een crisis laten zien wat je waard bent”

Geert Jan Venekamp is voorzitter van de Raad van Toezicht van ElkWelzijn. Zijn zittingstermijn loopt binnenkort af. Reden om samen met hem terug te blikken op de afgelopen jaren maar ook zeker vooruit te kijken. Waar is hij het meest trots op en voor welke opgave staat ElkWelzijn? Je leest het in dit interview.

Raad van Toezicht

Wat doet een Raad van Toezicht precies?

Geert Jan Venekamp: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen ElkWelzijn. Wij geven de directeur-bestuurder advies en controleren haar werkzaamheden, bijvoorbeeld de financiën. We doen dit met het belang van ElkWelzijn en haar maatschappelijke doelstelling in ons achterhoofd.

Is hierin iets veranderd in de afgelopen 15 jaar?

In de afgelopen 15 jaar is de rol van de directeur-bestuurder zelfstandiger geworden. Zij bepaalt samen met de medewerkers de prioriteiten van het werk en de uitvoering ervan. De rol van de RvT is kleiner geworden, maar niet onbelangrijker. Als er ernstige knelpunten ontstaan binnen de organisatie heeft de RvT de taak op te treden.

Wat maakt dat je juist bij ElkWelzijn betrokken wilt zijn?

Ik vind het belangrijk om als vrijwilliger bij te dragen aan de maatschappij. Ik ben bij ElkWelzijn begonnen als voorleescoach voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ik kwam bij die taak via de vrijwilligersvacaturebank die ElkWelzijn beheert. ElkWelzijn bleek een goed functionerende organisatie met gemotiveerde en hardwerkende mensen. Daar wilde ik graag bij horen. Toen er een vacature binnen de RvT kwam, heb ik erop gesolliciteerd.

Hoe kijk jij terug op jouw periode bij ElkWelzijn?

ElkWelzijn voert binnen Culemborg een groot aantal nuttige taken uit. Ze steunt inwoners die het soms wat moeilijker hebben. In een maatschappij die steeds complexer wordt, denk aan de digitalisering, is dat van onschatbare waarde. Wat ook sterk is, is dat ze inwoners op hun kracht ondersteunt, voortbouwend op wat zij al kunnen.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ElkWelzijn in die moeilijke coronatijd op volle kracht heeft doorgedraaid. Ze onderhielden de contacten met inwoners en ondersteunden waar nodig. In een crisis kun je laten zien wat je waard bent, en dat heeft ElkWelzijn getoond.

Als je denkt aan de komende 15 jaar, wat zie jij dan als de belangrijkste opgave voor ElkWelzijn?

ElkWelzijn moet blijven opkomen voor de inwoners van Culemborg die in de verdrukking zitten. ElkWelzijn is uniek in Culemborg, en dient goed samen te werken met andere organisaties in zorg en onderwijs die met hun eigen deskundigheid kunnen bijdragen. Ik spreek de wens uit dat de gemeente de mogelijkheid biedt deze organisaties structureel en gedurende een langere tijd hun deskundigheid te laten uitoefenen.

Waar kijk je het meest naar uit?

In de RvT is de zittingsduur beperkt tot 2 termijnen van 3 jaar. Dit zorgt ervoor dat er met regelmaat nieuwe mensen komen met een frisse kijk op de organisatie en samenleving. De termijn van 3 leden, waaronder die van mij, lopen in voorjaar 2022 af. We hebben de afgelopen maanden openbaar geworven. Ik kijk er naar uit om een nieuwe RvT met enthousiaste mensen van diverse kwaliteiten en achtergronden te kunnen benoemen. Vooral voor een welzijnsorganisatie is diversiteit in bestuur en toezicht noodzakelijk.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

65 schoolspullenpassen uitgedeeld

SchuldHulpMaatje en ElkWelzijn hebben ook dit jaar weer school spullenpassen aangeboden aan juffen en meesters van groep 8. De passen zijn voor kinderen van ouders