Spelen in de wijk

Tijdens schoolweken zijn onze jongerenwerkers te vinden in de wijk. Zij organiseren (binnen de coronamaatregelen) op pleinen in de wijk activiteiten voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Gemiddeld nemen er (buiten corona) zo’n 25 kinderen en drie ouders deel aan een speelmiddag.

Doel van ‘Spelen in de wijk’ is het verbeteren van de sfeer en sociale cohesie in buurten. Samen met kinderen en hun ouders proberen jongerenwerkers Jaouad Aamri en Niels Jonker de wijk nog mooier en gezelliger te maken.

Eigenaarschap

“Aan de hand van de wensen van de kinderen bereiden wij samen met hen activiteiten voor die we op de pleinen uitvoeren. Dat kan van alles zijn. Denk aan sport- en spelactiviteiten, een quiz, knutselen of een voorlichting over een bepaald onderwerp. Door de kinderen zelf een rol te geven in de organisatie van de activiteiten raken zij meer betrokken bij hun buurt en leren ze verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden zelf eigenaar van de activiteit. Het is fijn om te zien dat de kinderen blij zijn als we er zijn en mooi dat ze zich op deze manier ontwikkelen.” zegt Niels. 

Signaleren

Spelen in de wijk gaat niet alleen over samen activiteiten doen. Jaouad zegt hierover: “Tijdens het spelen gaan wij ook gesprekken aan met kinderen en hun ouders. Zo halen we signalen op over wat er speelt in de wijk. We kunnen daar dan op inspelen en bijvoorbeeld een prikactie opzetten, als we terug horen dat er veel afval ligt in de wijk. Maar we horen ook hoe kinderen zich in de wijk gedragen. Als er bijvoorbeeld veel pestgedrag is, doen we rollenspellen en praten we erover.”  

Ouderbetrokkenheid

Naast kinderen zijn ook ouders van harte welkom tijdens Spelen in de wijk. De jongerenwerkers proberen ouders actief te betrekken bij de activiteiten die zij doen. Niels: “Het is belangrijk dat ouders weten wat er bij hun kind(eren) speelt. Door aanwezig te zijn bij een activiteit, mee te doen of mee te helpen met het organiseren, ervaren ouders wat er speelt in de leefwereld van hun kind.”

Een mooie en leefbare wijk

Een lange tijd was een wijkbewoner vaste vrijwilliger bij Spelen in de wijk. Helaas kon hij dit niet meer blijven doen. De jongerenwerkers zouden dan ook graag willen dat er nieuwe ouders en/of buurtbewoners op staan die zich samen met hen willen inzetten voor een mooie en leefbare wijk.

Wil jij je inzetten voor je wijk?

Neem eens vrijblijvend contact op met Jaouad via 06-83522431/jaamri@elkwelzijn.nl of met Niels via 06-53 11 35 54 / njonker@elkwelzijn.nl om te bespreken wat er mogelijk is.

Meer weten over wat het jongerenwerk van ElkWelzijn doet? Kijk eens hier.

.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vacature jongerenwerker (24-32 uur)

Per direct is ElkWelzijn op zoek naar een  jongerenwerker (24-32 uur per week). Gezien de samenstelling van het team zoeken we een ervaren collega. Ben

Geen gat na ons pensioen

Heb je een ondernemend en actief leven gehad, dan hoef je na je pensionering niet in een zwart gat te vallen. “Ga niet zitten afwachten,