Jongerenwerkers

Het jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening voor jongeren uit de gemeente Culemborg. Onze jongerenwerkers ondersteunen, begeleiden en adviseren jongeren over actuele thema’s die een rol spelen in het leven van jongeren. Tijdens de ontwikkeling van jongeren proberen onze jongerenwerkers ondersteuning op maat te bieden om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. De jongerenwerker kan waar nodig wat bijsturen.

De jongerenwerkers en wijkcoaches staan in contact met jongeren en kinderen uit de verschillende wijken. In de verschillende buurten bieden zij vormen van begeleid spelen aan en organiseren ze in samenwerking met kinderen, jongeren, buurtbewoners, wijkcoaches en samenwerkingspartners verschillende activiteiten. Vooral tijdens vakanties zijn de jongerenwerkers actief om een dagbesteding op maat aan te bieden voor kinderen en jongeren. Dit kan zijn op locatie(s) in de wijk of in onze jongerenruimte aan de Meerlaan. In de koude periodes vinden de activiteiten vooral binnen plaats.

Jongeren en ontmoeten

Jongeren ontmoeten elkaar vaak in de openbare ruimte, dit kan zijn op een jongeren ontmoetingsplaats (JOP), speelveldjes, pleintjes, etcetera. Het ontmoeten van leeftijdsgenoten is van groot belang voor jongeren en hun ontwikkeling naar een eigen identiteit. Een groot deel van het jongerenwerk vindt plaats op locaties in de openbare ruimte, waar jongeren zich bevinden. 

Jongerenwerkers zoeken jongeren op en proberen contact te maken. Zo bouwen zij een vertrouwensband op, waardoor zij indien nodig jongeren wat sturing kunnen geven. De jongerenwerker heeft een brugfunctie om jongeren, instanties en bewoners met elkaar in verbinding te brengen. Vooral bij het stukje ontmoeten is het belangrijk dat er verbindingen gelegd worden met bewoners, om zo overlast te kunnen voorkomen of te verminderen. Daarnaast probeert de jongerenwerker jongeren te stimuleren en te activeren om zelf initiatieven te nemen. Zo kunnen zij hun eigen mogelijkheden voor ontmoeting creëren.

Op school

Ook op school zijn de jongerenwerkers aanwezig en komen in contact met de jongeren. Lees meer over jongerenwerk op school.

Ouders en buurtbewoners

Daarnaast is ElkWelzijn er ook voor ouders en buurtbewoners. Zij kunnen zowel bij onze jongerenwerkers als wijkcoaches terecht met opvoedingsvragen of situaties in de wijk waar jongeren bij betrokken zijn. We denken met je mee en kunnen je in contact brengen met andere ouders,  bewoners of organisaties. Met als gezamenlijk doel de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren in de gemeente.

Bijdrage voor Sport & Cultuur

Ouders die het niet kunnen betalen om hun kinderen te laten sporten of mee te laten doen aan muziek of dans, kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan via gemeente Culemborg of via de wijkcoaches en jongerenwerkers van ElkWelzijn. Zo werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Contact

Francis Nijhof-1_hr

Francis Nijhof

T 06-81 00 70 16
E fnijhof@elkwelzijn.nl

Esther Noteboom

Esther Noteboom

T 06-83 52 99 87
E enoteboom@elkwelzijn.nl

Ahmed Bensaddik

Ahmed Bensaddik

T 06-23 54 33 20
E abensaddik@elkwelzijn.nl