Jongerenwerkers

De jongerenwerkers en wijkcoaches zijn ook veel in de wijken in contact met jongeren en kinderen. Op sommige pleintjes bieden zij, samen met buurtbewoners en ouders, in de zomerperiode begeleiding bij het spelen op de pleintjes (zie activiteitenoverzicht). In de winter gebeurt dit in een sporthal of gymzaal.

Hangjongeren

Als er groepjes jongeren ‘hangen’ op straat, dan gaan de jeugdwerker en wijkcoaches van ElkWelzijn met hen in gesprek om ze beter te leren kennen. Hangen hoeft geen probleem te zijn, maar geeft soms ook overlast. In dat geval kan de jeugdwerker of wijkcoach de brug zijn tussen bewoners die overlast ervaren en de jongeren. 

Leerlingen op de basisschool

In de groepen 7/8 van de basisscholen bieden we empowermenttrainingen aan. Ook is er het project Coach4You, waarbij vrijwillige coaches de overstap naar het voortgezet onderwijs begeleiden.

Samenwerking VO-scholen

ElkWelzijn werkt nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs. Onder de noemer van de Brede School VO is er speciale aandacht voor talentontwikkeling van jongeren buiten de schooltijden. Dit is altijd op basis van de behoefte van jongeren zelf en dat zij hierin zoveel mogelijk zelf organiseren. Ook is er vanuit de Brede School aandacht voor empowerment van jongeren en thema’s die te maken hebben met burgerschap en loopbaanperspectief.

Jeugdsport- en cultuurfonds

Ouders die het niet kunnen betalen om hun kinderen te laten sporten of meedoen aan muziek of dans, kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Dit kan via gemeente Culemborg of via de wijkcoaches en jongerenwerkers van ElkWelzijn. Zo werkt het jeugdsport- en cultuurfonds

Contact

Francis Nijhof-1_hr

Francis Nijhof

T 06-81 00 70 16
E fnijhof@elkwelzijn.nl

Reiza Peterse-1_hr

Reiza Peterse

T 06-83 52 99 87
E rpeterse@elkwelzijn.nl

Jaouad Aamri-1_hr

Jaouad Aamri

T 06-83 52 24 31
E jaamri@elkwelzijn.nl

Ahmed Bensaddik

Ahmed Bensaddik

T 06-23 54 33 20
E abensaddik@elkwelzijn.nl