‘Bewoners hebben zelf de regie in handen’

“Als wijkcoach is het belangrijk voor mij dat ik goed zichtbaar ben in mijn werkgebied, Culemborg West. De nadruk ligt op de aanpakwijk Achter de Poort, omdat hier meer sociale kwesties spelen. In Parijsch werk ik meer vraaggericht. In een aanpakwijk leg ik contact op straat en bel aan bij kwetsbare buurtbewoners. Ook voor bewoners die in een minder sterke sociale positie zitten heb ik aandacht. Ik ben de ogen en oren van de wijk. Ik let op de sfeer en de leefbaarheid en voel aan hoe verschillende groepen bewoners met elkaar omgaan in de buurt. Het komt regelmatig voor dat de wijkcoach als bemiddelaar fungeert tussen bijvoorbeeld groepen jongeren en overige buurtbewoners om de verstandhouding tussen beide groepen te verbeteren. “ Ahmed Ben Saddik vertelt over zijn werk als wijkcoach.

Jongeren

“Kinderen en jongeren ontmoet ik bij speeltuinen of hangplekken in de wijk. Ik maak een praatje, maar spreek ze ook aan op gedrag. Dat vinden ze natuurlijk niet altijd leuk. Daarom voer ik deze gesprekken op een coachende en motiverende manier. Soms komen zij dan met vragen of hebben zij ook ideeën over wat er speelt en nodig is in de wijk. Deze signalen neem ik mee naar partners en ik moedig jongeren aan om zelf initiatief nemen om iets te veranderen aan de wijk.“

Eigen regie

“Tijdens een outreachende ronde luister ik goed naar de verhalen en de vragen van bewoners. Ik stimuleer hen om zelf actief op zoek te gaan naar een antwoord op hun vraag. Ik help hen om de juiste weg hierin te vinden. Ook als iemand een idee heeft voor de wijk, dan zoek ik met de bewoner naar mensen in de wijk die mee willen helpen. Ik ondersteun hen met het doel dat zij later zelfstandig verder kunnen. Bewoners hebben zelf de regie in handen.”

Signalen

De signalen die de wijkcoach ophaalt hebben betrekking op verschillende gebieden, onder andere:

  • Sociale leefbaarheid – jongerenoverlast, burenoverlast
  • Fysieke leefbaarheid – verwaarloosde straat, overlast van hondenpoep, verkeersveiligheid
  • Persoonlijk welzijn van bewoners – psychische klachten, schulden, trauma’s, depressie
  • Gezin/opvoeding – armoede bij gezinnen, opvoedvragen, opvoeddilemma’s, opvoedonmacht

Terugkoppelen

“Bewoners zijn over het algemeen positief over de aanwezigheid van wijkcoaches in hun woonomgeving. Ze maken graag een praatje met mij als wijkcoach en weten dat ze bij mij terecht kunnen als er zorgen of signalen zijn. Het is belangrijk om terug te koppelen wat er vervolgens met die signalen is gebeurd. Wat wordt er gedaan aan de signalen over hondenpoep in de wijk? Komt die verkeersdrempel er? En waarom wel of niet? Het is belangrijk bewoners daarin mee te nemen. Als wijkcoach moet je contacten leggen en onderhouden in goede maar ook in slechte tijden, dat ervaren de buurtbewoners als heel prettig. Ze voelen zich gezien.”

Verbindende schakel

“Als wijkcoach ben ik vaak de verbindende schakel tussen de bewoners en de overheidsinstanties. Ik deel signalen met samenwerkingspartners in verschillende overleggen, denk aan het leefbaar wijkteam, het jeugdoverleg en intern overleg met collega’s. We bedenken samen interventies en voeren die uit ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken. Maar ik zorg ook dat bewoners snappen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en dat zij hierbij betrokken worden. Zij weten het best wat er speelt en wat nodig is in hun buurt.”

Mooie voorbeelden

Tijdens de outreachende rondes ontstonden al verschillende initiatieven in de buurt. Bijvoorbeeld:

  • Schoonmaakactie Achter de Poort – In samenwerking met buurtbewoners en jongeren en de samenwerkingspartners (Gemeente, Kleurrijk Wonen, Politie) werd een schoonmaakactie georganiseerd. De wijkcoach is in gesprek gegaan met een buurtbewoner om van deze actie een structurele activiteit te maken in de wijk.
  • Kerstboom Schoolhof/grasveld: Elk jaar wordt in de kerstperiode een kerstboom opgezet.
  • Voetbaltoernooien Achter de Poort – De toernooien ontstaan vrijwel altijd vanuit de behoefte onder kinderen en jongeren. De wijkcoach faciliteert en ondersteunt.

De Wijkcoach

De outreachende ronde is een van de onderdelen van het werk van de wijkcoaches van ElkWelzijn. Je kunt een wijkcoach benaderen als het met jezelf niet zo goed gaat, of als je je zorgen maakt om iemand die je kent. Sommige wijkcoaches zijn onderdeel van het sociale wijkteam waar meer hulp en zorg voor handen is. Wil je nieuwe mensen leren kennen? De wijkcoach wijst je de weg naar activiteiten in de buurt. Wil je zelf iets betekenen voor de buurt? Ook dan kan de wijkcoach je verder helpen met het organiseren van een activiteit of zoeken naar leuk vrijwilligerswerk. Neem eens contact op met een van onze wijkcoaches.

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vacature jongerenwerker (24-32 uur)

Per direct is ElkWelzijn op zoek naar een  jongerenwerker (24-32 uur per week). Gezien de samenstelling van het team zoeken we een ervaren collega. Ben

Geen gat na ons pensioen

Heb je een ondernemend en actief leven gehad, dan hoef je na je pensionering niet in een zwart gat te vallen. “Ga niet zitten afwachten,