Gezocht: 4 leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ElkWelzijn bestaat uit 6 zetels. Begin 2022 loopt de zittingstermijn van 4 leden van de Raad van Toezicht af. Daarom is de Raad op zoek naar nieuwe leden, die een bijdrage willen leveren aan een leuk en enthousiast team. Het team is bereid lerend met elkaar op te trekken en biedt jou de mogelijkheid om nieuwe ervaring op bestuurlijk gebied op te doen.

medewerkers ElkWelzijn

ElkWelzijn zoekt per 1 april 2022:

    4 leden Raad van Toezicht

ElkWelzijn is de welzijnsorganisatie van Culemborg en omgeving. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder in haar werkzaamheden.


De Raad van Toezicht zoekt kandidaten met de volgende deskundigheid:

  • Kennis van en ervaring in financiële vraagstukken en verslaglegging.
  • Strategie, jaarplannen, beleidsplannen, sturing op prestaties.
  • Relevant inzicht en kennis van de werkzaamheden, ketenpartners, ontwikkelingen en toekomstperspectieven van de welzijnsbranche.
  • Ervaring met gemeente.


Daarnaast zoeken we kandidaten die:

  • een binding hebben met Culemborg en gemotiveerd zijn om mee te werken aan positieve ontwikkelingen voor de samenleving;
  • affiniteit hebben met het sociaal domein, in het bijzonder het werkveld welzijn;
  • ervaring hebben met en/of visie op bestuurlijke en toezichthoudende taken binnen het maatschappelijke middenveld.


De Raad van Toezicht wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Dit betekent dat, gezien de huidige samenstelling, bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan de aanstelling van jongeren en personen met een niet-westerse achtergrond.

>> Interesse? Bekijk dan ook de uitgebreide vacaturetekst en profielen


Solliciteren

Er kan gesolliciteerd worden tot 6 december 2021.
De gesprekken vinden plaats in de namiddag of avond van 15 december.

Stuur uw sollicitatie naar info@elkwelzijn.nl o.v.v. Sollicitatie RvT

Deel dit bericht

Bekijk onze andere berichten

Vacature jongerenwerker (24-32 uur)

Per direct is ElkWelzijn op zoek naar een  jongerenwerker (24-32 uur per week). Gezien de samenstelling van het team zoeken we een ervaren collega. Ben

Geen gat na ons pensioen

Heb je een ondernemend en actief leven gehad, dan hoef je na je pensionering niet in een zwart gat te vallen. “Ga niet zitten afwachten,