Een activiteit organiseren

ElkWelzijn stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven van Culemborgers. Dat kunnen initiatieven op allerlei gebieden zijn, groots of klein. Het begint met een idee of een behoefte aan iets. Vervolgens kan de wijkcoach je verder helpen bij het ontwikkelen van een plan, bijvoorbeeld door je in contact te brengen met anderen die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Maar ook bij het vinden van de juiste wegen, financiën of organisaties die wellicht nodig zijn.

Stappenplan bewonersinitiatief

Heb je een idee om jouw buurt mooier, socialer of leefbaarder te maken? Onze wijkcoaches ondersteunen je graag bij de uitwerking van je initiatief. 

Hieronder geven we een voorbeeld van mogelijke stappen om van een idee tot uitvoering te komen, dit kan per initiatief verschillen.

 1. Je hebt een idee.
 2. Neem contact op met ElkWelzijn.
 3. Zoek naar enthousiaste buren die het idee steunen.
 4. Werk het idee samen uit tot een plan.
 5. Maak een begroting.
 6. Bespreek het plan met organisaties die je nodig hebt bij je plan.
 7. Ga op zoek naar financiën voor je project.
 8. Vraag indien nodig een vergunning aan.
 9. Start met de voorbereiding voor de uitvoering.
 10. Voer het plan uit.
 11. Evalueer na afloop het proces.
 12. Maak plannen voor eventuele vervolgactiviteiten.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van burgerinitiatieven die in het verleden zijn gerealiseerd:

Wil jij ook graag een idee realiseren? Neem contact op met een van onze wijkcoaches.