Een activiteit organiseren

ElkWelzijn stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven van Culemborgers. Dat kunnen initiatieven op allerlei gebieden zijn, groots of klein. Het begint met een idee of een behoefte aan iets. Vervolgens kan de wijkcoach je verder helpen bij het ontwikkelen van een plan, bijvoorbeeld door je in contact te brengen met anderen die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Maar ook bij het vinden van de juiste wegen en organisaties die wellicht nodig zijn.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van burgerinitiatieven die in het verleden zijn gerealiseerd:

  • Opzetten van een trefpunt voor nabestaanden: een ontmoetingsplek voor lotgenoten die een dierbare zijn verloren.
  • Vervolg van het project Levensboeken: vrijwilligers bieden ouderen de mogelijkheid om hun levensverhaal op papier te zetten.
  • Zwemmen voor vrouwen: realiseren van een uur zwemles en een uur recreatief zwemmen speciaal voor vrouwen in De Waterlinie.

Wil jij ook graag een idee realiseren? Neem contact op met een van onze wijkcoaches.